tillgänglighet

 • Rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet

  Rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet

  STOCKHOLM I Länsbibliotek Sörmland har tagit fram en rapport som ska stärka folkbiblioteken som arenor för demokrati och flerspråkighet. – Rapporten är gjord i ett sörmländskt perspektiv och inkluderar två parallella processer där det ena är vad vi på länsbiblioteknivå behöver göra för att kunna jobba med de här frågorna, och det andra vad vi […]

  Läs mer

 • Mellanmänskliga möten

  Mellanmänskliga möten

  Det är en kall februaridag på Lundagatan, Stockholm. Jag har fått möjlighet att komma med på en träff för personer med demenssjukdom. Dagens tema är bibliotek och läsning, vi avslutar träffen med att bläddra i lite böcker. Du och jag tittar i boken Solsken och regn med akvareller av Lars Lerin. Vi betraktar vackra naturbilder […]

  Läs mer

 • Tillgängligt barnkalas

  Tillgängligt barnkalas

  GÖTEBORG Tillgänglighet är kanske inte det första man tänker på när det är dags för en stadsfestival som Göteborgs Kulturkalas. Men Göteborg & Co har tillsammans med Kultur i Väst under några år tagit stora kliv mot ett tillgängligt kulturkalas för alla barn. I augusti varje år förvandlas gator och torg i Göteborg till en […]

  Läs mer

 • Regionalt stöd till kommunerna

  Regionalt stöd till kommunerna

  GÖTEBORG Den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland har inte svarat på Kulturrådets enkät om tillgänglighet. Samtidigt pågår det ett aktivt arbete med att öka delaktigheten och skapa bättre tillgänglighet på bibliotek. Nu är den regionala biblioteksplanen under behandling. Där är tillgänglighetsaspekten ett prioriterat område. Kultur i Väst står för den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland. […]

  Läs mer

 • Regionalt stöd för tillgänglighet

  Regionalt stöd för tillgänglighet

  GÖTEBORG Kultur i Väst är en regional förvaltning som bland annat jobbar med att ge biblioteken stöd i tillgänglighetsfrågor. Eva Johansson och Ninni Eriksson är två konsulenter som jobbar med att skapa större delaktighet i kultur- och bibliotekslivet. Hur ser ni på det generella tillgänglighetsläget för biblioteken?. – Biblioteken har alltid legat i framkant när […]

  Läs mer

 • Asylsökandes behov av bibliotek

  Asylsökandes behov av bibliotek

  STOCKHOLM Lagom till jul kommer en ny rapport där Regionbibliotek Stockholm låtit undersöka hur biblioteken tillfredsställer asylsökandes behov. – Det görs redan mycket på biblioteken. Nu handlar det om att göra mer och mer strukturerat, säger Krister Hansson, före detta områdeschef, Regiobibliotek Stockholm. För att ta reda på hur biblioteken tillfredsställer asylsökandes behov, har Regionbibliotek […]

  Läs mer

 • Global satsning

  Global satsning

  STOCKHOLM Internationella Daisykonsortiet är en sammanslutning av organisationer vars gemensamma mål är att skapa tillgänglighet för personer med läsnedsättning. – Just nu arbetar vi på en satsning vi kallar Baseline som handlar om att sätta en miniminivå för tillgänglighet för e-böcker, berättar Jesper Klein som sedan den första september är ny styrelseordförande i internationella Daisykonsortiet. […]

  Läs mer

 • Rätt kvinna på rätt plats

  Rätt kvinna på rätt plats

  Eldsjäl Heidi Carlsson Asplund har ett omtalat stort engagemang för alla utsatta människor och önskar att frågan får en högre prioritet och status på biblioteken: – Vi måste börja samarbeta med de myndigheter som har de under sitt beskydd som inte använder biblioteket, säger Heidi Carlsson Asplund. Foto: Helén Andersson.   LERUM Heidi Carlsson Asplund […]

  Läs mer

 • Må bra med böcker

  Må bra med böcker

  NORRKÖPING Norrköping stadsbibliotek har länge arbetat aktivt med läsfrämjande åtgärder mot lässvaga grupper. Flaggskeppet är läsombudsverksamheten, men de senaste åren har också bokcirklar för personer med lättare psykisk ohälsa väckt stort intresse och deltagande.

  Läs mer

 • Koll på attityderna

  Koll på attityderna

  GÖTEBORG Folks attityder kan ibland vara en hög tröskel att ta sig över. Kampanjen Hjärnkoll har nu blivit en permanent verksamhet som verkar för att öka kunskapen och minska de negativa attityderna kring psykisk ohälsa. Biblioteken efterlyser mer kunskap internt. Samtidigt är de en viktig samarbetspartner för att sprida andras kunskap. Hjärnkoll startade som en […]

  Läs mer