Plats för unga

 • Kb3 – Kollektivt berättande i kubik

  Kb3 – Kollektivt berättande i kubik

  MARIESTAD I Mariestad provar biblioteket nya vägar för att fånga in unga människor och för att få kreativa personer att stanna kvar i kommunen. Genom att använda det kollektiva berättandet vill man stimulera och fördjupa läsande och skrivande och projektet Kb3 försiggår både på biblioteket, på ett café och i stadens lokaltidning. Det började när […]

  Läs mer

 • Ledare Framsidan 3 2011

  Ledare Framsidan 3 2011

  Att möta en livsstil Att sitta på bussen är som att sitta i en kommunikationscentral. Överallt messar, ringer eller kommunicerar folk på något sätt med sina mobiler. Mest intensiva kommunikatörer är yngre personer. De har mobilen i handen hela tiden, har blicken fäst nedåt på skärmen och är oavbrutet kommunikativa. De är på samma gång […]

  Läs mer

 • Forskat om dataspel

  Forskat om dataspel

  Jana Rambusch disputerade vid Linköpings universitet och verkar bland annat som gästlärare vid Högskolan i Skövde. Hennes forskning har fokus på dataspel utifrån ett kognitionsperspektiv och i hennes avhandling ”Mind Games Extended: Understanding as Situated Activity”, är en av hennes slutsatser att dataspelande inte är isolerande utan tvärtom sker i samspel med andra i sociala […]

  Läs mer

 • Ny myndighet med mediekunnighet som mål

  Ny myndighet med mediekunnighet som mål

  STOCKHOLM Statens medieråd är en liten myndighet med en stor uppgift. För att göra närmare två miljoner svenskar under 18 år till medvetna medieanvändare behöver de hjälp. Därför satsar man på att nå de vuxna i barnens och ungdomarnas närhet – föräldrar, pedagoger och bibliotekarier. “Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga […]

  Läs mer

 • Ungdomslitteratur

  Ungdomslitteratur

  GÖTEBORG Enligt Svenska Barnboksinstitutet finns en utveckling mot en önskan att bryta upp gamla föreställningar om målgrupper inom barn- och ungdomslitteraturen. Bilderboken läses med nöje av både liten och stor och ungdomsboken läses av både tonåring och vuxen. – Det enklaste exemplet är Harry Potter som från början var en tydlig barn- och ungdomshistoria, men […]

  Läs mer

 • Rum för ung kultur

  Rum för ung kultur

  GÖTEBORG I Göteborg har äntligen planerna på ett centralt kulturhus för unga börjat ta form. Arbetsnamnet är Rum för ung kultur och uppdraget är att i dialog med ungdomar ta fram vad huset ska innehålla. – Arbetsnamnet har vi tagit för att det tydligt ska spegla att det handlar om kultur i första hand, och […]

  Läs mer

 • Ge ungdomarna förtroende

  Ge ungdomarna förtroende

  GÖTEBORG Repa med bandet, spela in en musikvideo eller arrangera en kulturfestival? I Bunkern på Älvsborgs fritidsgård i Göteborg är det besökarna själva som driver verksamheten framåt, med lust och eget ansvar som ledord. Men personalens inställning är avgörande för att skapa verklig delaktighet i ungdomsverksamhet, visar rapporten Inordnande eller utvidgande – om delaktighetens villkor […]

  Läs mer

 • Ungdomar + bibliotek = problem?

  Ungdomar + bibliotek = problem?

  GÖTEBORG Inför vårt arbete med det här numret av Framsidan hade redaktionen en idé om att be bibliotek berätta kul historier om ungdomar som utnyttjar biblioteket som hångelställe. Istället visade det sig att de flesta bibliotek hade helt andra problem med ungdomar som letat sig dit. Istället för hångelhistorier fick vi höra historier om ungdomar som pratar högt, stjäl, spottar snus och är allmänt störande.

  Läs mer

 • Bibliotek + fritidsgård = sant

  Bibliotek + fritidsgård = sant

  HJO I Hjo tar ett aktivitetshus så sakta form där en ny ungdomsavdelning och ett gemensamt läskafé ska sammanlänka fritidsgård och bibliotek. – Det här är ett samarbete som kommer att gagna hela verksamheten, menar Marie-Louise Fahlström, kultur- och fritidschef i Hjo kommun. – Om jag vore ung skulle jag vilja ha något sådant vi […]

  Läs mer

 • Ungdomarnas palats

  Ungdomarnas palats

  STOCKHOLM Gamla riksarkivet på Riddarholmen mitt i Stockholm håller på att förvandlas till Sveriges första nationalscen för barnkultur. Huset har fått namnet Palatset och de 50 rummen kommer att erbjuda alla sorters kulturupplevelser och aktiviteter anpassade för dem mellan 6 och 18 år. – Nästan alla konstformer startar med ord, så biblioteket kommer att bli […]

  Läs mer