Mer än bara böcker

 • Ett engagemang för framtidens bibliotek

  Ett engagemang för framtidens bibliotek

  MANCHESTER Med en god vilja och breda samarbeten fyller man programverksamheten på Manchesters huvudbibliotek. Intresset för alla aktiviteter är stort. Samtidigt får programansvarig Libby Tempest trolla med knäna i en tid då den engelska offentligheten står inför tuffa besparningar. – Jag ser att det finns ett nästan explosionsartat intresse för våra olika event. Jag tror […]

  Läs mer

 • En ovanlig kombination

  En ovanlig kombination

  LÖDÖSE Lödöse biblioteksfilial har flyttat in i Lödöse museum och därmed skapat en ovanlig kombination av folkbibliotek och länsmuseum. Med flytten hoppas man att samarbetet mellan bibliotek och museum ska stärka verksamheterna och främja kulturlivet både lokalt och i ett större perspektiv. Den stora rödbruna medeltidsinspirerade tegelbyggnaden reser sig ståtligt längs Riksväg E 45 mellan Göteborg […]

  Läs mer

 • Gratis lokal för alla(s) arrangemang

  Gratis lokal för alla(s) arrangemang

  MALMÖ Sedan Garaget i Malmö öppnade 2008 har verksamhet och brukardelaktighet utvecklats och fått struktur. Garaget är i dag en mötesplats och en möjligheternas plats och veckans alla dagar är fulla av evenemang. Evenemang som initieras och arrangeras av invånarna själva. Det är tidig förmiddag en mulen sommarmorgon och den ombyggda fabrikslokalen på Lönngatan 30 […]

  Läs mer

 • Debatt – Biblioteket i samhället

  Debatt – Biblioteket i samhället

  Under 70-talet formulerade ett ledande kommunalråd i Gävle Ture Edbom teorin kring ”det politiska biblioteket”. Formuleringen var en tydlig vink om bibliotekets strategiska och tydliga roll i ett samhälles demokratiska förändring. Folkligt, kunskapsbaserat, demokratiskt och nyfiket, så var tanken. Ture Edbom var en sann biblioteksvän och verkade inom Svensk Biblioteksförening. Ture Edbom knöt därmed tydligt […]

  Läs mer

 • Om jag hade ett bibliotek

  Om jag hade ett bibliotek

  Jag såg en annons i en engelskspråkig inredningstidning gällande en firma som specialiserat sig på vackra gamla böcker. Motiveringen för ett köp som framfördes var att inget skänker ett hem sådan värme och trevnad som just böcker. Tydligen var avsikten inte att böckerna skulle läsas, utan de skulle beskådas, men själva kärnan i erbjudandet vilar […]

  Läs mer

 • Profilen – Yvonne Eriksen

  Profilen – Yvonne Eriksen

  VÄRSÅS Yvonne Eriksen är filialföreståndare för den lilla biblioteksfilialen i Värsås mellan Skövde och Hjo. Här har hon skapat en levande mötesplats för byns alla invånare och tillsammans med Bibliotekets vänner har hon ständigt saker på gång. – Våra aktiviteter är aldrig mesiga och ingen blir längre förvånad om det står ett jättetroll och tar […]

  Läs mer

 • Tre frågor

  Tre frågor

  Bibliotekslagens paragraf två lyder ” Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning, samt kulturell verksamhet i övrigt skall medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.” Vi bad Peter Alsbjer, länsbibliotekarie på Regionbibliotek Örebro-Västmanland och bibliotekskonsult Inger Eide Jensen att utgå från paragrafen och fundera över hur de tycker att formuleringen ”kulturell […]

  Läs mer

 • Kort och gott – ny bok om böcker och bibliotek av Rasmus Fleischer

  Kort och gott – ny bok om böcker och bibliotek av Rasmus Fleischer

  Boken och Biblioteket är titeln på en bok av Rasmus Fleischer som ges ut i oktober av Ink bokförlag. Boken, som består av två delböcker, är en analys av hur digitaliseringen har förändrat vårt förhållningssätt till texter och tar upp de förändringar som just nu sker i bokbranschen. Några av ämnena som tas upp är […]

  Läs mer

 • Kort och gott – internationell läsundersökning

  Kort och gott – internationell läsundersökning

  PIAAC är en internationell undersökning av vuxnas kunskaper i informationssökning och läs- och räknekunskaper. I Sverige kommer undersökningen att utföras av SCB som mellan september 2011 och mars 2012 kommer att intervjua 10 000 svenskar i åldrarna 16 – 65 år. Exakt samma frågor kommer att ställas i ytterligare 25 länder i Europa. Resultatet kommer att […]

  Läs mer

 • Kort och gott – konferens: Skolbibliotek 2011

  Kort och gott – konferens: Skolbibliotek 2011

  13-14 oktober är det dags för konferensen Skolbibliotek 2011 i Stockholm. Under två dagar kan du bland annat ta del av aktuell forskning om skolbibliotekens roll i dag och i framtiden, få konkreta tips på nya verktyg för lärande och digitala arbetssätt och källkritik i sociala medier. Det är Teknologisk Institut som står som arrangör […]

  Läs mer