Kungliga biblioteket

 • Antal bibliotek minskar

  Antal bibliotek minskar

  STOCKHOLM Antalet bibliotek fortsätter att minska. Med det följer att den registrerade utlåningen på de bemannade utlåningsställena sjunker för flera bibliotekstyper. Det visar Kungliga bibliotekets rapport Bibliotek 2015, som innehåller Sveriges samlade officiella biblioteksstatistik över de offentligt finansierade bibliotekens verksamhet. Siffrorna visar också att endast 1 procent av bibliotekens totala bestånd finns på minoritetsspråken. Folkbiblioteken är fortfarande de […]

  Läs mer

 • Riksbibliotekarien känner starkt stöd för bibliotek

  Riksbibliotekarien känner starkt stöd för bibliotek

  GÖTEBORG Bokmässan är i full gång i Göteborg. I vanlig ordning har olika sidor av biblioteksvärlden exponerats i ett spektrum av seminariepunkter och monterprogram. Riksbibliotekarie Gunilla Hedenberg känner ett starkt politiskt stöd för bibliotek. Under mässan var hon med och diskuterade både den kommande nationella biblioteksstrategin och Sverige som biblioteksnation.

  Läs mer

 • Dålig samordning i planerna

  Dålig samordning i planerna

  STOCKHOLM Det är generellt få biblioteksplaner som innehåller tydliga beskrivningar av mål för barn- och ungdomsverksamhet. Detta slår Kungliga biblioteket fast i en rapport från 2012. Så här långt har det heller inte skett några större förändringar. – Det vi kan se bland de kommuner som nu reviderar eller skriver fram nya planer är att ordet […]

  Läs mer

 • Pengar till nationell biblioteksstrategi

  Pengar till nationell biblioteksstrategi

  STOCKHOLM Det står nu klart att det blir pengar i vårbudgeten till Kungliga biblioteket och en nationell biblioteksstrategi. Regeringen satsar fem miljoner kronor i år och sex miljoner kronor årligen under 2016 tom 2018 på att förbättra kvaliteten på bibliotekens verksamhet. Det innebär också att Kungliga biblioteket nu får i uppdrag att börja jobba med […]

  Läs mer

 • Riksbibliotekarien kritisk till Digitaliseringskommissionens betänkande

  Riksbibliotekarien kritisk till Digitaliseringskommissionens betänkande

  STOCKHOLM Digitaliseringskommissionen lämnar idag sitt betänkande. Bland annat föreslår man kommunala servicecentra för att öka den digitala delaktigheten. Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg är kritisk och tycker man försummar biblioteken som en del i den digitala infrastrukturen. Idag överlämnar Digitaliseringskommissionen sitt betänkande ”Gör Sverige i framtiden – digital kompetens” till regeringen och it-minister Mehmet Kaplan. Bland annat […]

  Läs mer

 • Alla måste på tåget

  Alla måste på tåget

  STOCKHOLM Kungliga biblioteket sammanställer just nu statistik för skolbibliotek runt om i landet. I slutet av maj ska siffrorna publiceras. Samtidigt pågår ett strategiskt kartläggningsarbete som på olika plan ska vara ett stöd för skolbiblioteksutvecklingen. Av arbetet framgår det också att det är skolan som äger frågan. – Vi jobbar löpande med kartläggningar för att få […]

  Läs mer

 • Optimism trots utebliven finansiering

  Optimism trots utebliven finansiering

  STOCKHOLM I samband med att regeringens budget föll frös det så kallade bibliotekslyftet inne. Nu ligger arbetet på is. Men riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg är ändå optimistisk. – Alliansen satte inte av några pengar. Men det är ingen kontroversiell fråga. Nu pågår en diskussion på kultur- och utbildningsdepartementen och det råder inga delade meningar om vikten […]

  Läs mer

 • Kungliga biblioteket lämnar slutrapport om e-böcker till regeringen

  Kungliga biblioteket lämnar slutrapport om e-böcker till regeringen

  STOCKHOLM Kungliga biblioteket redovisar idag sin slutrapport från försöksverksamheten med att tillgängliggöra e-böcker. I rapporten slår man fast att det bland annat behövs mer samverkan och finansiering för att kunna jobba vidare med frågan. Regeringen gav i oktober 2013 Kungliga biblioteket i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella bibliotekskatalogen […]

  Läs mer

 • Bibliotekschefskonferens höjer blicken

  Bibliotekschefskonferens höjer blicken

  STOCKHOLM I går avslutade Kungliga biblioteket årets bibliotekschefskonferens. Drygt två hundra deltagare från olika delar av landet var på plats i Stockholm. Det var en dag med alltifrån nationellt strategiarbete till tips för hur biblioteksplanen ska spikas. En biblioteksplan bör inte formuleras av bibliotekschefen, var en av rekommendationerna. Bibliotek ligger i luften och det andas […]

  Läs mer

 • Ny skrift från Kungliga biblioteket tar upp hinder för biblioteksplaner

  Ny skrift från Kungliga biblioteket tar upp hinder för biblioteksplaner

  STOCKHOLM Idag publicerar Kungliga biblioteket en skrift om vanliga orsaker till att biblioteksplansarbetet stannar av eller helt enkelt aldrig kommer till skott.  Enligt Kungliga bibliotekets statistik så framgår det att det i dagsläget är två tredjedelar av landets alla kommuner som saknar en politiskt antagen biblioteksplan. Det är ett dokument som tydliggör bibliotekens roll i […]

  Läs mer