Kulturrådet

 • En dag om läsning

  En dag om läsning

  GÖTEBORG Kultur i Väst arrangerar i höst två seminariedagar om läsning. Första seminariedagen inföll i veckan och hade fokus på forskning och en uppdatering gällande begreppet läsning och läsförståelse.  Ett drygt hundratal intresserade hade på tisdagen tagit sig till Folkets Hus i Göteborg där de under dagen fick en ordentlig uppdatering och omvärldsbevakning inom området […]

  Läs mer

 • Sista Bokjuryomröstningen

  Sista Bokjuryomröstningen

  ESKILSTUNA Landets barn har för sista gången sagt sitt i Bokjuryn och utsett sina favoriter bland fjolårets alla böcker. Prisutdelningen på Eskilstuna teater präglades av både glädje, frustration och autografskrivande. Sorlet på Eskilstuna teater blir allt högre i takt med att salongen fylls av förväntansfulla barn. De kommer från skolor i Eskilstuna och Trosa och […]

  Läs mer

 • Barnbokskatalogen i ny skepnad

  Barnbokskatalogen i ny skepnad

  STOCKHOLM Kulturrådet kommer från och med i år att göra Barnbokskatalogen på egen hand. De lägger samtidigt ner Bokjuryn. Kulturrådet satsar istället stort på uppsökande och målgruppsinriktad verksamhet. Kulturrådet vill knyta ihop sitt läsfrämjande arbete och ser Barnbokskatalogen som en del i den säcken. Tillsammans med bidragsmedel, projektet Bokstart och läsambassadören ska Barnbokskatalogen ses som […]

  Läs mer

 • Sakta mot ett tillgängligare samhälle

  Sakta mot ett tillgängligare samhälle

  Foto: Mikael Miettinen, CC GÖTEBORG Det generella tillgänglighetsläget går sakta framåt. Samtidigt kvarstår mycket arbete med att skapa ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Exempelvis visar siffror från Kulturrådet att inte mer 16 procent av kulturinstitutionerna har åtgärdat enkelt avhjälpta hinder. Av två hundra bibliotek har majoriteten ingen handlingsplan för tillgänglighet. Både […]

  Läs mer

 • Läsningen får ett lyft

  Läsningen får ett lyft

  GÖTEBORG Regeringen har satsat på läsning i det så kallade Läslyftet. Ett tiotal projekt har fått stöd för olika läsfrämjande insatser. Högskolan i Borås har fått pengar för att ta fram ett antal moduler till en webbplattform för kollegialt lärande som ska öka kunskaperna kring läsfrämjande arbete. Det är samtidigt ett sätt att föra samman […]

  Läs mer

 • Hembesök för barns språkutveckling

  Hembesök för barns språkutveckling

  GÖTEBORG Bokstart är en nationell satsning för att stödja små barns språkutveckling. Kulturrådet har hämtat inspiration från bland annat England och Danmark och under våren startar tre pilotprojekt i Sverige. – Jag brinner för små barns språkutveckling, säger Gertrud Widerberg, projektledare för Bokstart i Göteborg, en av de tre pilotkommunerna. – Jag vet att de […]

  Läs mer

 • Kulturrådet blickar framåt

  Kulturrådet blickar framåt

  STOCKHOLM Trots en skakig budgetprocess är det nu klart att Kulturrådets handlingsplan för läsfrämjande kan genomföras.  – I regleringsbrevet för 2015 står det helt enkelt att vi ska genomföra det vi sagt att vi ska genomföra, säger Signe Westin, enhetschef litteratur och läsande på Kulturrådet. I början av december 2014 lämnade Kulturrådet ett handlingsprogram för […]

  Läs mer

 • Barnens bibliotek får 400 000 kronor från regeringen

  Barnens bibliotek får 400 000 kronor från regeringen

  GÖTEBORG Regeringen ger 400 000 kronor i bidrag till Barnens bibliotek. Pengarna ska bland annat gå till att utveckla sajten barnensbibliotek.se. Tidigare i veckan gav regeringen besked om att Barnens bibliotek får 400 000 kronor i bidrag för att bland annat utveckla sajten barnensbibliotek.se och göra den mer tillgänglig för andra plattformar. Det handlar även om […]

  Läs mer

 • Nu ska alla läsa

  Nu ska alla läsa

  GÖTEBORG Just nu finns drygt 200 representanter från skolor, kommuner och bibliotek samlade på den nationella konferensen Alla Läser! i Göteborg. Kulturrådet, Skolverket, Kultur i Väst och Barnkulturåret i Göteborg är arrangörerna som vill sprida kunskap och främja läsutvecklande arbete bland barn och ungdomar. – Det passar bra att vi är i Eriksbegshallen där man […]

  Läs mer

 • Kort och gott – Alla läser!

  Kort och gott – Alla läser!

  GÖTEBORG Kulturrådet och Skolverket arrangerar tillsammans med Barnkulturåret i Göteborg och Kultur i Väst, den nationella konferensen Alla läser! Att bygga för jämlik läsutveckling. Fokus under konferens kommer att ligga på hur man skapar verkliga förändringar genom att bygga starka strukturer och samarbeten som främjar läsning för alla barn och ungdomar. Konferensen vänder sig till […]

  Läs mer