KB

 • Kungliga biblioteket lämnar slutrapport om e-böcker till regeringen

  Kungliga biblioteket lämnar slutrapport om e-böcker till regeringen

  STOCKHOLM Kungliga biblioteket redovisar idag sin slutrapport från försöksverksamheten med att tillgängliggöra e-böcker. I rapporten slår man fast att det bland annat behövs mer samverkan och finansiering för att kunna jobba vidare med frågan. Regeringen gav i oktober 2013 Kungliga biblioteket i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella bibliotekskatalogen […]

  Läs mer

 • E-bokens fram- och baksida

  E-bokens fram- och baksida

  GÖTEBORG Att förlagsbranschen och biblioteken fungerar olika blev tydligt på ett av bokmässans seminarier som handlade om vilka praktiska baksidor e-bokens utveckling har för aktörer inom bokbranschen. Bokmässan är över för den här gången och i deras eget pressutskick summeras mässan 2014 som en av de mest internationella hittills. Kanske kan e-boken kvala in i […]

  Läs mer

 • Medie- och informationskunnighet och digital delaktighet

  Medie- och informationskunnighet och digital delaktighet

  GÖTEBORG Medie och informationskunnighet har under den senaste tiden blivit en allt viktigare kännedom i vår vardag. Inte minst har också biblioteken en viktig roll att spela. Det handlar om folkbildning i vår samtid, såväl som ett bra samarbete mellan lärare och bibliotekarier.

  Läs mer

 • Försöksverksamhet inledd

  Försöksverksamhet inledd

  GÖTEBORG Ett 20-tal bibliotekschefer från Västra Götaland samlades på torsdagen på Kultur i Väst för en nätverksträff. På agendan stod nationella biblioteksfrågor med bland annat information av Kungliga Biblioteket angående uppdraget kring e-böcker. Sedan den första mars är Gunnel Stjernvall e-bokssamordnare på Kungliga Biblioteket, KB. På torsdagsförmiddagen berättade hon för intresserade bibliotekschefer att hennes uppdrag […]

  Läs mer

 • Kungliga biblioteket blir en del av världens största bibliotekskatalog

  Kungliga biblioteket blir en del av världens största bibliotekskatalog

  STOCKHOLM Efter sju års förhandling har Kungliga biblioteket (KB) idag undertecknat avtal om medlemskap i WorldCat, en av världens största bibliotekskataloger.  Medlemskapet är ett principiellt viktigt steg mot öppen data. KB har hela förhandlingstiden vidhållit att katalogposterna i LIBRIS ska vara fritt tillgängliga under den öppna licensen Creative commons. WorldCat är en internationell bibliotekskatalog som […]

  Läs mer

 • Smörgåsbord

  Smörgåsbord

  STOCKHOLM För tredje året i rad arrangerade Teknologisk Institut en bibliotekskonferens med fokus på folkbibliotek. Innehållet i år växlade mellan det digitala och det fysiska och återkommande tema var samarbete och målgruppers behov. Tvådagarskonferensen Bibliotekskonferensen 2014 lockade  bara cirka 25 deltagare till Stockholm. Många missade därför denna lilla pärla som tack vara det låga antalet […]

  Läs mer

 • Ny bibliotekslag

  Ny bibliotekslag

  SVERIGE Torsdagen den 24 oktober fick Sverige en ny bibliotekslag. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa alltså ja till regeringens förslag till ny bibliotekslag. Bland annat ska bibliotekens betydelse för att främja litteraturens ställning bli tydligare, och biblioteken får också ett tydligare uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade […]

  Läs mer

 • Aktuell biblioteksstatistik

  Aktuell biblioteksstatistik

  STOCKHOLM Kungliga Bibliotekets årliga statistik för offentligt finansierade bibliotek visar bland annat att digitala lån ökar, medan fysiska lån och besök minskar. I rapporten Bibliotek 2012 framgår det att den totala utlåningen på folkbiblioteken minskade med två procent under 2012. En minskning med två procent gäller också de fysiska besöken. Utlånen av barnböcker minskade med […]

  Läs mer

 • Ett steg mot en nationell lösning i e-boksfrågan

  Ett steg mot en nationell lösning i e-boksfrågan

  STOCKHOLM För att låntagare enkelt ska kunna ta del av e-böcker och för att biblioteken ska slippa bygga egna lokala lösningar för e-boksdistribution, är Kungl. bibliotekets nationella katalog Libris en viktig byggsten i en sammanhållen lösning för tillhandahållande av e-böcker. Idag publicerar Kungl. biblioteket (KB) en förstudie med fokus på ett sammanhållet och nationellt system […]

  Läs mer

 • Kungliga biblioteket ställer ut det vi tar för givet

  Kungliga biblioteket ställer ut det vi tar för givet

  STOCKHOLM Vissa saker följer oss genom livet utan att vi reflekterar över det. Vi tar det för givet. A4-arket är ett format och en kemisk sammansättning som dagligen är basen för alltifrån ett nyfött barns plats i den byråkratiska världen till en dödsattest. Konstnären Emma Kihl ställer ut sitt forskningsprojekt om A4-arket på Kungliga biblioteket. […]

  Läs mer