Framsidan 4 2013

 • Biblioteksplaner inget givet fenomen

  Biblioteksplaner inget givet fenomen

  UPPSALA Trender och tidens paradigm påverkar i hög grad hur vi ser på olika former av verksamhetsutveckling. Det talas nu mycket om biblioteksplaner. Det ska mätas och följas upp. I en tid av en ekonomisk logik blir också biblioteksplanerna ett instrument för styrning och kontroll. – Jag har fokuserat på att försöka förstå det här […]

  Läs mer

 • Biblioteksting med fokus

  Biblioteksting med fokus

  ESKILSTUNA Den 12 september i år arrangerades för andra gången ett biblioteksting i Eskilstuna, Biblioteksting 2013. Tinget riktar sig till politiker, beslutsfattare och bibliotekschefer som har möjlighet och makt att forma bibliotekens framtid i Sörmland, Västmanland och Örebro län. – För oss är det här en chans att få politiker och beslutsfattare att en hel […]

  Läs mer

 • Om jag hade ett bibliotek – Ingemar Fasth

  Om jag hade ett bibliotek – Ingemar Fasth

  Jag har ju redan ett bibliotek! Som ständigt växer. Den goda intentionen med en volym in, en volym ut har aldrig blivit annat än en futil utopi. Jag har slagit in den ena bokgåvan efter den andra i gammalt tidningspapper, vispat runt med presentsnöret några varv, för att med varm hand kasta i famnen på […]

  Läs mer

 • Profilen – Gunilla Sandin

  Profilen – Gunilla Sandin

  Hemma! STRÖMSTAD Efter 17 år som pendlare mellan sitt arbete på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg och familjen på Resö, återvänder nu Gunilla Sandin till Bohuslän. Den 1 oktober började hon sitt nya liv som bibliotekschef i Strömstad. FAKTA Namn: Gunilla Sandin unilla Sandin Ålder: Född 1956 Familj: Man, hund, katt, en syster och systerdöttrar. Bor: […]

  Läs mer

 • Debatt – Näringslivets mått och manlig dominans sätter agendan

  Debatt – Näringslivets mått och manlig dominans sätter agendan

  Tidigare chef för Regionbibliotek Västra Götaland Lena Skoglund har varit med i förarbetena till både den regionala biblioteksplanen och den som sedan i somras gäller för Göteborg stad. I en tid då det ställs ökade krav på mått och uppföljning av kommunernas biblioteksplaner, är hon starkt kritisk till den våg av New Public Management (NPM) […]

  Läs mer

 • Svensk Biblioteksförening, bibliotekslagen och biblioteksplaner

  Svensk Biblioteksförening, bibliotekslagen och biblioteksplaner

  STOCKHOLM Svensk Biblioteksförening planerar att sprida information på olika sätt för att höja medvetenheten om den nya bibliotekslagen, men inte specifikt om biblioteksplaner.

  Läs mer

 • Sikte på samverkan

  Sikte på samverkan

  GÖTEBORG Biblioteken kommer ofta in som en del av något annat i den regionala kulturpolitiken. Det kan vara ett uttryck för att biblioteken har en viktig roll för andra politikområden. Men länsbibliotekarie Bengt Källgren efterlyser samtidigt ett mer kontinuerligt engagemang för biblioteksfrågorna. Arbetet med den regionala biblioteksplanen är ett sätt att få ett samlat grepp om biblioteksutvecklingen.

  Läs mer

 • Framtidens bibliotekslandskap

  Framtidens bibliotekslandskap

  GÖTEBORG Göteborgs stad har länge varit utan biblioteksplan. I somras fick så Göteborg sin första plan. Den sätter agendan för skapandet av det framtida bibliotekslandskapet. – Vi har fått mandat att jobba med vissa frågor och detta blir en piska för att dessa inte kommer skjutas på framtiden, säger bibliotekschef Christina Persson. Biblioteksplanen tar fasta […]

  Läs mer

 • Nyttan med målen

  Nyttan med målen

  STOCKHOLM I det ständiga planarbetet är det lätt att förlora sig i målformuleringar. Men rätt använt kan en biblioteksplan såväl som verksamhetsplan vara ett sätt att sätta biblioteket på agendan. En viktigt del handlar om att kommunicera resultaten. En av Kungliga bibliotekets expertgrupper lanserar ett verktyg för att synliggöra bibliotekens arbete. – Vi är duktiga […]

  Läs mer

 • Mer än bara bibliotek

  Mer än bara bibliotek

  GRÄSTORP/LIDKÖPING I Grästorp invigdes det nya Kulturhuset september 2012. I Lidköping invigdes det nya biblioteket januari 2013. Två satsningar som båda blåst liv i diskussionen om kommunens biblioteksplan. – Hela byggprocessen satte fokus på bibliotekets roll i samhället, berättar Pernilla Bjerkesjö, kulturchef i Grästorps kommun. Jag tror inte vi hade haft samma diskussioner om vi […]

  Läs mer