Framsidan 1 2012

 • Bokhäxa ger personliga lästips

  Bokhäxa ger personliga lästips

  GÖTEBORG Jag är Boken heter en webbaserad boktipstjänst där alla mellan 13 och 25 kan få personliga boktips av bokhäxan BabaJaga, alias bibliotekarie Eva Selin.

  Läs mer

 • NU-biblioteket överraskar

  NU-biblioteket överraskar

  GÖTEBORG Inom NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen har sjukhusbiblioteket och hälsocoachen funnit varandra och tillsammans planerar och utför de aktiviteter för både patienter och personal. Uddevalla sjukhus, kvinnodagen den 8 mars 2011: Någon har klistrat bilder av historiskt viktiga kvinnor på golvet i den långa korridoren som leder till personalmatsalen. Utanför sjukhusbiblioteket står kvinnor och lockar […]

  Läs mer

 • Om jag hade ett bibliotek

  Om jag hade ett bibliotek

  Nybryggt kaffe och bulle i miljö med böcker, ljudfiler, mötesarenor och bildning ramar in mitt bibliotek. I Nya testamentet och Johannes första ord kan vi läsa ”I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud”. Det är maximalt förkunnande och säger allt om vilket symboliskt värde och kraft ordet har. Men vad hade […]

  Läs mer

 • Profilen – Hon doserar kultur

  Profilen – Hon doserar kultur

  GÖTEBORG I allt det sjuka vill hon locka fram glädjen. Karin Graube och hennes kollegor på barn- och ungdomsbiblioteket på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg balanserar den medicinska vården med injektioner av lust, nyfikenhet och hopp. Här är böcker mer än bara böcker. En löparbana har sitt mål i slutet av en lång korridor. Bakom […]

  Läs mer

 • Debatt – Konsten – inget nyttoprojekt

  Debatt – Konsten – inget nyttoprojekt

  Konsten, oavsett form, är ett laboratorium där man kan få utforska nya tankar. Det är inget nyttoprojekt, utan snarare en slags gemensam frizon för konstnärer och publik. Detta framhäver Merete Mazzarella, litteraturprofessor och författare. FOTO:  Lorna Bartram   ”Om vi får läkare att skriva ut kulturupplevelser åt sina patienter då får vi folk att förstå […]

  Läs mer

 • Kort och gott – Nytt nyhetsbrev

  Kort och gott – Nytt nyhetsbrev

  Kulturrådet kommer nu ut med ett eget nyhetsbrev varje månad. Varje nyhetsbrev innehåller förutom nyheter och aktualiteter bland annat generaldirektörens krönika och en webintervju i något kulturpolitiskt ämne. Prenumerera på nyhetsbrevet via www.kulturradet.se.

  Läs mer

 • Kort och gott – Nya utvecklingsprojekt

  Kort och gott – Nya utvecklingsprojekt

  Under våren kommer tretton nya utvecklingsprojekt att ta form på bibliotek runt om i landet. Gemensamt för dem alla är att de finansieras av Avdelningen för nationell samverkan vid Kungliga Biblioteket. Genomgående tendens är att alla projekt tar upp aktuella och väsentliga frågor för bibliotekens utveckling med stark betoning på digitala tjänster. Många av projekten […]

  Läs mer

 • Kort och gott – Sajtspaning

  Kort och gott – Sajtspaning

  Under våren kommer ett tjugotal kortare presentationer av barn och ungas favoritsajter att finnas på barnensbibliotek.se. Det är Svensk Biblioteksförening och Statens medieråd som i en gemensam arbetsgrupp genomfört en spaning i form av en webbenkät kring barns favoritsajter och utifrån detta sammanställt presentationerna. – Tanken är att presentationerna ska vara en slags konsumentupplysning för […]

  Läs mer

 • En plats där alla kan

  En plats där alla kan

  GÖTEBORG De vill sprida en smitta. Inte vilken som helst, utan en smitta av skaparglädje. På Kultur i Väst hyvlar Klangfärg ner trösklarna. Här vill man ge personal som arbetar inom daglig verksamhet och särskola lusten och pedagogiska redskap att utveckla den kreativa verksamheten. Här bygger man förutsättningar för det goda livet. ­– Vårt arbete […]

  Läs mer

 • Ny resurs för kultur och hälsa

  Ny resurs för kultur och hälsa

  GÖTEBORG Sedan januari 2012 har Kajsa Paulsson rollen som producent kultur och hälsa på Kultur i Väst. För Kajsas del innebär det framförallt att lyfta kulturens betydelse för äldre i Västra Götalandsregionen. – Kultur i Väst lägger extra kraft på att ta fram ett brett musikutbud av hög kvalitet till den äldre publiken, säger Kajsa. […]

  Läs mer