e-böcker

 • Global satsning

  Global satsning

  STOCKHOLM Internationella Daisykonsortiet är en sammanslutning av organisationer vars gemensamma mål är att skapa tillgänglighet för personer med läsnedsättning. – Just nu arbetar vi på en satsning vi kallar Baseline som handlar om att sätta en miniminivå för tillgänglighet för e-böcker, berättar Jesper Klein som sedan den första september är ny styrelseordförande i internationella Daisykonsortiet. […]

  Läs mer

 • En nationell boktipstjänst

  En nationell boktipstjänst

  MALMÖ En nationell digital boktipstjänst kommer att lanseras vid årsskiftet. Tjänsten är en del av Nationella digitala biblioteket och den kommer att lanseras i form av en app full av boktips för alla mellan sex och tolv år. Nationella digitala bibliotekets och den nationella barnredaktionens första konkreta arbete har varit projektet Barnens Boktipsare. Det är arbetet […]

  Läs mer

 • Kungliga biblioteket lämnar slutrapport om e-böcker till regeringen

  Kungliga biblioteket lämnar slutrapport om e-böcker till regeringen

  STOCKHOLM Kungliga biblioteket redovisar idag sin slutrapport från försöksverksamheten med att tillgängliggöra e-böcker. I rapporten slår man fast att det bland annat behövs mer samverkan och finansiering för att kunna jobba vidare med frågan. Regeringen gav i oktober 2013 Kungliga biblioteket i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella bibliotekskatalogen […]

  Läs mer

 • Bibliotekschefskonferens höjer blicken

  Bibliotekschefskonferens höjer blicken

  STOCKHOLM I går avslutade Kungliga biblioteket årets bibliotekschefskonferens. Drygt två hundra deltagare från olika delar av landet var på plats i Stockholm. Det var en dag med alltifrån nationellt strategiarbete till tips för hur biblioteksplanen ska spikas. En biblioteksplan bör inte formuleras av bibliotekschefen, var en av rekommendationerna. Bibliotek ligger i luften och det andas […]

  Läs mer

 • Försöksverksamhet inledd

  Försöksverksamhet inledd

  GÖTEBORG Ett 20-tal bibliotekschefer från Västra Götaland samlades på torsdagen på Kultur i Väst för en nätverksträff. På agendan stod nationella biblioteksfrågor med bland annat information av Kungliga Biblioteket angående uppdraget kring e-böcker. Sedan den första mars är Gunnel Stjernvall e-bokssamordnare på Kungliga Biblioteket, KB. På torsdagsförmiddagen berättade hon för intresserade bibliotekschefer att hennes uppdrag […]

  Läs mer

 • Ett steg mot bättre digital förmedling

  Ett steg mot bättre digital förmedling

  MALMÖ Alltfler bibliotek driver den digitala utvecklingen från golvet. Det har skett ett skifte från att helt förlita sig på färdiga kommersiella lösningar till att faktiskt skapa något själv. På Malmö stadsbibliotek har man skapat ett eget gränssnitt för förmedling av e-böcker. Ett exempel på den senaste tidens biblioteksdrivna innovation. – Bibliotek är i grunden […]

  Läs mer

 • E-böcker och bibliotek efter litteraturutredningen

  E-böcker och bibliotek efter litteraturutredningen

  GÖTEBORG E-boksfrågan har sedan några år tillbaka varit en återkommande punkt på bibliotekens agenda. Nu börjar det så smått lossna kring både teknik och avtal. Intresset är stort vilket också visade sig på Kultur i Västs andra dag om litteraturutredningens efterspel, som handlade om e-böcker. Behovet av gemensamma lösningar blir alltmer tydligt. Samtidigt börjar också […]

  Läs mer

 • Östergötland säger upp e-boksavtal

  Östergötland säger upp e-boksavtal

  ÖSTERGÖTLAND I takt med att utlåningen av e-böcker har ökat, har kostnaden för utlåningen nått sitt tak. Länsbiblioteket i Östergötland säger därför upp avtalet med landets dominerande e-boks leverantör Elib. – Vi har ju ett gemensamt biblioteksdatasystem och gemensamt lånekort. Det betyder att alla biblioteken är involverade i den här tjänsten som vi har. Då kostar […]

  Läs mer

 • Digitala samlingar förändrar arbetet på Chalmers

  Digitala samlingar förändrar arbetet på Chalmers

  GÖTEBORG Den elektroniska tillgången till litteratur och information har förändrat arbetet för såväl forskare, studenter som personal på högskolebiblioteken. Om bibliotekens uppgift tidigare var att samla information och göra den tillgänglig på biblioteket, är det idag mer fokus på att lösa tillgången till information. – Utvecklingen har gått fort, säger Daniel Forsman, bibliotekschef på Chalmers […]

  Läs mer

 • Ny kanal för e-böcker till biblioteken

  Ny kanal för e-böcker till biblioteken

  ÖREBRO Under de pågående Biblioteksdagarna i Örebro presenterade John Augustsson från Kungliga biblioteket och Jonas Lennermo från Publit en del politiska såväl som tekniska strukturer kring e-boksutvecklingen. Det krävs både ett förtydligat uppdrag och en fungerande infrastruktur för att driva e-boksfrågan framåt. Kungliga biblioteket publicerade i april en förstudie kring ett sammanhållet och enhetlig nationellt distributionssystem […]

  Läs mer