digitalisering

 • Riksbibliotekarien kritisk till Digitaliseringskommissionens betänkande

  Riksbibliotekarien kritisk till Digitaliseringskommissionens betänkande

  STOCKHOLM Digitaliseringskommissionen lämnar idag sitt betänkande. Bland annat föreslår man kommunala servicecentra för att öka den digitala delaktigheten. Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg är kritisk och tycker man försummar biblioteken som en del i den digitala infrastrukturen. Idag överlämnar Digitaliseringskommissionen sitt betänkande ”Gör Sverige i framtiden – digital kompetens” till regeringen och it-minister Mehmet Kaplan. Bland annat […]

  Läs mer

 • Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering

  Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering

  GÖTEBORG Kulturarvet och digitalisering är i fokus under Digikult som nu pågår på Göteborgs stadsmuseum. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde under förmiddagen med att lyfta fram just kulturarvsfrågor och digitalisering som prioriterade områden för regeringen. En prioritering där hon också ser att biblioteken har en viktig roll. Det finns många aspekter av vårt […]

  Läs mer

 • PISAskräck och läslust i den digitala vardagen

  PISAskräck och läslust i den digitala vardagen

  Sitter på tåget på väg från ett Stockholm med snö och rimfrost i träden. De regionala biblioteksverksamheterna och Kulturrådet har träffats. Resultatet från senaste PISArapporten om ungdomars läsförståelse har verkligen fått fart på myndigheter och verksamheter på alla nivåer. En bra infrastruktur och samarbete lokalt, regionalt och nationellt skulle få större effekt i läslustarbetet. Kulturrådet […]

  Läs mer

 • En digital symfoni

  En digital symfoni

  GÖTEBORG Den digitala motsvarigheten till upplevelsen i det fysiska rummet är en del av bibliotekens vardag. Många lägger ut poesi- eller författarkvällar på Youtube. Vissa går ett steg längre och livesänder på nätet. Men det är inte bara biblioteken som har fötterna i två världar. Göteborgs Symfoniker jobbar aktivt med att tillgängliggöra musiken digitalt. Att […]

  Läs mer

 • Kort och gott – Studiehandledning på nätet

  Kort och gott – Studiehandledning på nätet

  Lagom till jul kommer Svensk Biblioteksförening att lansera ett nytt koncept med studiehandledning till sina rapporter på webben. Varje rapport kommer att få ett diskussionsunderlag med frågor, lästips och bilder i en PowerPoint-presentation knutet till sig. Handledningen kommer att finnas både på webben och i tryckt form. – Vi förenklar för läsarna och vi kommer […]

  Läs mer

 • Kort och gott – KB satsar på ny blogg

  Kort och gott – KB satsar på ny blogg

  Digidailybloggen är en projektblogg som kommer att dela med sig av erfarenheter och kunskaper från utvecklingsprojektet Digidaily. Ambitionen med bloggen är att alla som är nyfikna på digitalisering av tidningar ska kunna följa projektet på nära håll. – Det vi hoppas på är en dialog, säger projektledare Heidi Rosen. Det vore hemskt tråkigt om projektet […]

  Läs mer

 • Ledare Framsidan 5 2011

  Ledare Framsidan 5 2011

  E-boken – en ren vinst för biblioteken E-böcker är inne, åtminstone som diskussionsämne, på bibliotek, hos förlag och hos debattörer. Rätt mycket mindre inne hos den läsande allmänheten som i de allra flesta fall väljer en vanlig bok före en e-bok. E-boken står bara för en eller ett par procent av den totala bokförsäljningen i […]

  Läs mer

 • Digitaliserat kulturarv och kaffe

  Digitaliserat kulturarv och kaffe

  GÖTEBORG Eftermiddagarna med Forskning och fika hos Kultur i Väst är tillbaka och säsongens första tillfälle bjöd på muffins, kaffe och en föreläsning av docent Mats Dahlström om digitaliserat kulturarv. Medan novembermörkret sänkte sig utanför fönstren fick ett tiotal intresserade höra Mats Dahlström från BHS berätta om för och nackdelar med massdigitalisering, om olika exempel […]

  Läs mer

 • Släpp in användarna i kulturarvsarbetet

  Släpp in användarna i kulturarvsarbetet

  GÖTEBORG För vem digitaliserar kulturarvsinstitutionerna och varför? Under den avslutande dagen på konferensen ABM – rätten till kulturarv, kretsade mycket kring användarperspektivet. Annika Nordström från Dialekt-, ortsnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, DAG, inledde dagen med att prata om Unescos konvention om immateriella rättigheter. Sverige ratificerade konventionen så sent som förra året och med ett regeringsuppdrag […]

  Läs mer

 • Digitaliseringen i våra hjärnor

  Digitaliseringen i våra hjärnor

  GÖTEBORG Än går det inte att ångra ett förfluget ord med ctrl+z eller googla efter förlagda nycklar. Men det går alldeles utmärkt att jobba utan arbetsplats och ha vänner som man aldrig har träffat på riktigt, vilket ju förr hade låtit som rena galenskaperna. Internet har inte bara påverkat våra vanor, det förändrar också vårt sätt […]

  Läs mer