digital utveckling

 • Förkortningen som rör oss alla

  Förkortningen som rör oss alla

  STOCKHOLM Den senaste tiden har medie- och informationskunnighet eller MIK, seglat upp inom både biblioteksvärlden och i skolan. Ambitionen med MIK är skapa ett samlat begrepp för kunskaper som är viktiga för en vital demokrati. Samtidigt råder det fortfarande bristande samordning kring det. Skolan har mycket att vinna på en bättre samverkan med biblioteken. Det […]

  Läs mer

 • E-boken i Danmark

  E-boken i Danmark

  KÖPENHAMN E-boken fick sitt genombrott i Danmark under 2012. På de danska folkbiblioteken fyrdubblades nedladdningen av e-böcker och en av orsakerna tillskrivs eReolen.dk. – Det blir allt mer tydligt för bibliotekssektorn att den måste befinna sig i den digitala världen, säger Flemming Munch, chef för Nationella gemensamma tjänster på Statsbiblioteket i Danmark. Samtidigt måste de […]

  Läs mer

 • Digital satsning i Danmark

  Digital satsning i Danmark

  KÖPENHAMN Statsbiblioteket i Danmark tror på en digital framtid och fortsätter att utveckla sina digitala tjänster Bibzoom och Lektier Online. Samtidigt pågår förhandlingar mellan bibliotek och bokförlag om utlån av e-böcker på biblioteken. Fakta Lektier Online är ett utvecklingsprojekt där Statsbiblioteket är projektledare. Projektet har varit i gång sedan 2009. Lektier Online ger läxhjälp i […]

  Läs mer

 • Efter Digidel

  Efter Digidel

  STOCKHOLM Kampanjen Digidel drevs under tre år av ett nätverk av hundratals aktörer över hela landet. När kampanjen avslutades år 2013 hade ytterligare en halv miljon människor börjat använda internet. – Digidel har verkligen blivit ett begrepp, säger Ann Wiklund som var nationell samordnare för bibliotekens arbete under kampanjen. Jag har hört begreppet användas som […]

  Läs mer

 • E-serviceverkstad

  E-serviceverkstad

  MJÖLBY Ett av kampanjen Digidels förslag för att få fler digitalt delaktiga, är att inrätta e-serviceverkstäder i kommunerna. Med stöd från Internetfonden inom .SE och från regionförbunden Kalmar och Östsam, startade hösten 2013 ett ettårigt projekt i Kalmar och Mjölby med arbetsnamnet E-serviceverkstad. Fakta E-serviceverkstad är ett samarbetsprojekt mellan Internetfonden, Regionförbundet Kalmar län, Regionförbundet Östsam, […]

  Läs mer

 • Koha – Övergången som tog in världen

  Koha – Övergången som tog in världen

  HYLTE I den halländska kommunen Hylte har man nu helt gått över till bibliotekssystemet Koha. Det har varit en resa med många lärdomar. Men det har också varit ett steg mot mer kontroll och lägre kostnader. Förespråkare av öppen källkod pekar på möjligheten att flytta kontrollen från kommersiella aktörer till användarna själva. Detta har också […]

  Läs mer

 • Ett engagemang för frihet

  Ett engagemang för frihet

  GÖTEBORG De strävar efter en slags digital demokrati och kulturell frihet. Tillsammans med drygt sjuttio medlemmar och fyra aktiva försöker Föreningen fri kultur och programvara skapa en diskussion kring kultur, teknik och samhällsutveckling. Och mot bakgrund av dagens verklighet, finns det mycket att diskutera. – Vi ser fri programvara mycket ur ett demokratiperspektiv. Ska vi […]

  Läs mer

 • På gång i Sverige

  På gång i Sverige

  STOCKHOLM I Sverige är det Internationella biblioteket, IB, och Kungliga biblioteket, KB, som diskuterar om ett eventuellt svenskt, eller skandinaviskt, samarbete med Statsbiblioteket och de digitala tjänsterna BibZoom och Lektier Online. När Framsidan söker kontakt hänvisar KB till Internationella bibliotekets chef Larry Lempert, som berättar att de haft ett möte där Statsbiblioteket och Flemming Munch […]

  Läs mer

 • En digital symfoni

  En digital symfoni

  GÖTEBORG Den digitala motsvarigheten till upplevelsen i det fysiska rummet är en del av bibliotekens vardag. Många lägger ut poesi- eller författarkvällar på Youtube. Vissa går ett steg längre och livesänder på nätet. Men det är inte bara biblioteken som har fötterna i två världar. Göteborgs Symfoniker jobbar aktivt med att tillgängliggöra musiken digitalt. Att […]

  Läs mer

 • Webbstjärnan ska ge klarhet

  Webbstjärnan ska ge klarhet

  GÖTEBORG Webbstjärnan är en tävling i webbpublicering för alla elever i grund- och gymnasieskolan. Syftet är att utveckla användningen av Internet i skolarbetet och att ge eleverna kunskap i att sprida och publicera meningsfulla budskap. – Vi vill att eleverna ska lära sig hantera information på nätet, säger Kristina Alexandersson, projektledare för Webbstjärnan. – Det […]

  Läs mer