Biblioteksplaner

 • Arbetet på golvet går före planen

  Arbetet på golvet går före planen

  KARLSBORG Verkligheten i många kommuner är att det sällan finns tid till reflexion eller för att dra sig undan och smida en plan. Karlsborg är en av tio kommuner utan en antagen biblioteksplan. Men arbetet på biblioteket är långt ifrån planlöst. Här råder full verkstad. Samtidigt efterlyser man ett tydligare regionalt stöd för det pågående planarbetet.

  Läs mer

 • Vägen till politikernas hjärtan

  Vägen till politikernas hjärtan

  TJÖRN En biblioteksplan är inte bara ett dokument som pekar ut riktningen för verksamheten. Den kan även ses som ett led i att medvetandegöra politiker om vad bibliotek är. På Tjörn har planarbetet gett näring i den politiska myllan. Men det finns alltid fler frön att så. – Vad vi gör i största allmänhet är […]

  Läs mer

 • Planen ingen papperstiger

  Planen ingen papperstiger

  TJÖRN Det finns ibland en föreställning om att en biblioteksplan är något som hamnar i en av byråkratins byrålådor. Men på Tjörn är det ett högst aktivt dokument. Här bidrar biblioteksplanen till att synliggöra biblioteket och skapa samarbeten över förvaltningsgränserna.

  Läs mer

 • Nationellt stöd

  Nationellt stöd

  STOCKHOLM Kungliga biblioteket, KB, har i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna tagit fram skriften Biblioteksplan 2.0. En skrift med förslag till innehåll i en biblioteksplan som är kopplade till den nya bibliotekslagen. – Det är en skrift med olika punkter från a till z med frågor man kan ställa sig när en plan ska formuleras, […]

  Läs mer

 • Vem planerar för litteraturen?

  Vem planerar för litteraturen?

  ”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Ja, så har det stått i gamla bibliotekslagen. Så står också i nya. Men här finns en förstärkning som är intressant. Planerna ska följas upp i än större samverkan än tidigare.

  Läs mer