Biblioteksplaner

 • Dålig samordning i planerna

  Dålig samordning i planerna

  STOCKHOLM Det är generellt få biblioteksplaner som innehåller tydliga beskrivningar av mål för barn- och ungdomsverksamhet. Detta slår Kungliga biblioteket fast i en rapport från 2012. Så här långt har det heller inte skett några större förändringar. – Det vi kan se bland de kommuner som nu reviderar eller skriver fram nya planer är att ordet […]

  Läs mer

 • En dag om planer

  En dag om planer

  GÖTEBORG Tidigare i veckan arrangerade Kultur i Väst en dag om planer. Det handlade om kultur- och biblioteksplaner på olika nivåer och från olika delar av landet. Enligt Kungliga bibliotekets senaste sammanställning visar det sig att 45 procent av landets kommuner har en biblioteksplan som är äldre än från 2011 eller ingen plan alls. På […]

  Läs mer

 • Ny skrift från Kungliga biblioteket tar upp hinder för biblioteksplaner

  Ny skrift från Kungliga biblioteket tar upp hinder för biblioteksplaner

  STOCKHOLM Idag publicerar Kungliga biblioteket en skrift om vanliga orsaker till att biblioteksplansarbetet stannar av eller helt enkelt aldrig kommer till skott.  Enligt Kungliga bibliotekets statistik så framgår det att det i dagsläget är två tredjedelar av landets alla kommuner som saknar en politiskt antagen biblioteksplan. Det är ett dokument som tydliggör bibliotekens roll i […]

  Läs mer

 • Det svävande perspektivet

  Det svävande perspektivet

  GÖTEBORG Framsidan har scannat av de publicerade biblioteksplaner som finns i Västra Götalandsregionen. Många av planerna innehåller generella formuleringar om biblioteket för alla. Inte sällan tar man avstamp i Unescos folkbiblioteksmanifest. Biblioteket är till för alla oavsett kön. Mer konkret än så blir inte genusperspektivet i biblioteksplanerna. Men medvetenheten finns på andra plan. Unescos folkbiblioteksmanifest […]

  Läs mer

 • Biblioteksplaner inget givet fenomen

  Biblioteksplaner inget givet fenomen

  UPPSALA Trender och tidens paradigm påverkar i hög grad hur vi ser på olika former av verksamhetsutveckling. Det talas nu mycket om biblioteksplaner. Det ska mätas och följas upp. I en tid av en ekonomisk logik blir också biblioteksplanerna ett instrument för styrning och kontroll. – Jag har fokuserat på att försöka förstå det här […]

  Läs mer

 • Biblioteksting med fokus

  Biblioteksting med fokus

  ESKILSTUNA Den 12 september i år arrangerades för andra gången ett biblioteksting i Eskilstuna, Biblioteksting 2013. Tinget riktar sig till politiker, beslutsfattare och bibliotekschefer som har möjlighet och makt att forma bibliotekens framtid i Sörmland, Västmanland och Örebro län. – För oss är det här en chans att få politiker och beslutsfattare att en hel […]

  Läs mer

 • Svensk Biblioteksförening, bibliotekslagen och biblioteksplaner

  Svensk Biblioteksförening, bibliotekslagen och biblioteksplaner

  STOCKHOLM Svensk Biblioteksförening planerar att sprida information på olika sätt för att höja medvetenheten om den nya bibliotekslagen, men inte specifikt om biblioteksplaner.

  Läs mer

 • Sikte på samverkan

  Sikte på samverkan

  GÖTEBORG Biblioteken kommer ofta in som en del av något annat i den regionala kulturpolitiken. Det kan vara ett uttryck för att biblioteken har en viktig roll för andra politikområden. Men länsbibliotekarie Bengt Källgren efterlyser samtidigt ett mer kontinuerligt engagemang för biblioteksfrågorna. Arbetet med den regionala biblioteksplanen är ett sätt att få ett samlat grepp om biblioteksutvecklingen.

  Läs mer

 • Nyttan med målen

  Nyttan med målen

  STOCKHOLM I det ständiga planarbetet är det lätt att förlora sig i målformuleringar. Men rätt använt kan en biblioteksplan såväl som verksamhetsplan vara ett sätt att sätta biblioteket på agendan. En viktigt del handlar om att kommunicera resultaten. En av Kungliga bibliotekets expertgrupper lanserar ett verktyg för att synliggöra bibliotekens arbete. – Vi är duktiga […]

  Läs mer

 • Mer än bara bibliotek

  Mer än bara bibliotek

  GRÄSTORP/LIDKÖPING I Grästorp invigdes det nya Kulturhuset september 2012. I Lidköping invigdes det nya biblioteket januari 2013. Två satsningar som båda blåst liv i diskussionen om kommunens biblioteksplan. – Hela byggprocessen satte fokus på bibliotekets roll i samhället, berättar Pernilla Bjerkesjö, kulturchef i Grästorps kommun. Jag tror inte vi hade haft samma diskussioner om vi […]

  Läs mer