bibliotek

 • Organiserat arbete främjar integration

  Organiserat arbete främjar integration

  UPPSALA I Uppsala har antalet nyanlända gett biblioteket ett uppsving. Ett strukturerat mångfaldsarbete gjorde att biblioteket kunde möta alla nya biblioteksvänner på ett bra sätt.

  Läs mer

 • Om jag hade ett bibliotek – Annette Rosengren

  Om jag hade ett bibliotek – Annette Rosengren

  Annette Rosengren är författare och etnolog. Hennes böcker och andra texter genom åren handlar bland annat om människor i glesbygd, familjelivets och vardagens mening och struktur i småsamhället, mäns bilintresse, fängelseliv, hemlöshet och social utstötning i storstaden, flyktingar som söker asyl och kämpar för en bättre framtid och för att bli trodda. I mitt bibliotek […]

  Läs mer

 • En skatt på andra våningen

  En skatt på andra våningen

  KARLSKRONA I ett hus strax innan ingången till marinbasen i Karlskrona finns en bokskatt. Två trappor upp i Sjöofficersällskapets hus vid Amiralitetstorget finns ett bibliotek med böcker från 1600-talet och framåt. Ett rum med väggar av plåt där tamparna fortfarande knakar mellan historiska pärmar. Biblioteket är ett avlångt rum med höga fönster längs ena väggen. […]

  Läs mer

 • En plats som räddar liv

  En plats som räddar liv

  GÖTEBORG Bibliotek är inte bara en arena för folkbildning. I ett nytt projekt blir biblioteken också en hälsofrämjande arena. Samverkan med frivilligorganisationer och kunskap om lokalsamhällets förutsättningar är framträdande komponenter i det hälsofrämjnande arbetet. Här spelar biblioteken en central roll. Begreppet folkhälsa har många aspekter. I Västra Götalandsregionen arbetar Avdelning folkhälsa med åldrande med livskvalitet, […]

  Läs mer

 • Erfarenhetsutbyte i Zagreb

  Erfarenhetsutbyte i Zagreb

  ZAGREB IFLAs sektion Public library arrangerade i mars ett öppet seminarium med fokus på projekt riktade mot utsatta biblioteksbesökare. Framsidan följde med den svenska IFLA- delegationen till seminariet i Zagreb i Kroatien. Det är den nionde mars och våren har kommit till Zagreb i Kroatien. Träden i parken mellan stadens tågstation och Zagrebs stadsbibliotek lyser […]

  Läs mer

 • A book for a roof

  A book for a roof

  ZAGREB I Zagreb har en eldsjäl och några volontärer med hjälp av ekonomiskt stöd från EIFL, Electronic information for libraries, startat särskild biblioteksservice för hemlösa. Projektet heter A book for a roof och har fått stor uppmärksamhet i Kroatien.

  Läs mer

 • Asylsökande får besök av Bokstart

  Asylsökande får besök av Bokstart

  VÄSTERNORRLAND Länsbiblioteket i Västernorrland är en av Kulturrådets nya piloter i den läsfrämjande satsningen Bokstart. I Västernorrland kommer man att rikta in sig på asylsökande småbarnsföräldrar. Kulturrådet fördelade i början av året 3,8 miljoner i stöd till pågående och nya pilotprojekt inom ramen för Bokstart. De nya pilotområdena ska ha fokus på glesbygdsområden och det […]

  Läs mer

 • Biblioteket förmedlar vänner för livet

  Biblioteket förmedlar vänner för livet

  NORRKÖPING Det sociala mötet kan många gånger vara det som öppnar dörren till en ny värld. En kopp kaffe som kanske leder till oväntade möjligheter. På biblioteket i Norrköping har man nu provat idén med att låna ut en svensk. Ett sätt att skapa möten och jobba med integration på samma gång. – Det är integration […]

  Läs mer

 • Betydelsefull läsning för inlåsta

  Betydelsefull läsning för inlåsta

  GÖTEBORG Bibliotekens roll i samhällsutvecklingen kan träda fram i olika skepnader. Det kan kan handla om integrationsarbete. Bygga kunskap och läskraft. Det kan också vara att öppna en dörr mot nya världar bland inlåsta ungdomar.

  Läs mer

 • Silent Books förenar

  Silent Books förenar

  ARVIKA Projektet Silent Books startades av IBBY Italia efter att de första strömmarna av flyktingar kommit i land på ön Lampedusa. Nu har Silent Books kommit till Sverige och biblioteket i Arvika är ett av de första att delta. – Projektet Silent Books vill överbrygga kulturella och språkliga barriärer. Genom att använda ordlösa barnböcker kan […]

  Läs mer