BHS

 • Morgondagens bibliotekarier

  Morgondagens bibliotekarier

  BORÅS Framsidan har frågat BHS, Bibliotekshögskolan i Borås, hur morgondagens bibliotekarier förbereds för att möta verkligheten på biblioteksgolvet. Hur förbereder BHS morgondagens bibliotekarier?   Claes Lennartsson, sektionschef: Det gör vi genom att följa och utveckla forskningen som är väldigt bred idag. Men jag vill understryka att vi samtidigt också är väldigt måna om att ha […]

  Läs mer

 • Läsningen får ett lyft

  Läsningen får ett lyft

  GÖTEBORG Regeringen har satsat på läsning i det så kallade Läslyftet. Ett tiotal projekt har fått stöd för olika läsfrämjande insatser. Högskolan i Borås har fått pengar för att ta fram ett antal moduler till en webbplattform för kollegialt lärande som ska öka kunskaperna kring läsfrämjande arbete. Det är samtidigt ett sätt att föra samman […]

  Läs mer

 • Utbildningen formar framtidens normer

  Utbildningen formar framtidens normer

  BORÅS Formandet av framtidens bibliotek sker redan i utbildningen av bibliotekarier. Här formas hantverkskunnandet såväl som idéer om vilka perspektiv som ska styra verksamheten. På Bibliotekshögskolan i Borås har intresset för genusfrågor ökat. Men det kan ta generationer innan man kan se en förändring på golvet. I utbildningsplanen för bibliotekarieprogrammet står det att genus ska […]

  Läs mer

 • Nytt ljus på kulturhustanken

  Nytt ljus på kulturhustanken

  MALMÖ Biblioteket som kulturhus har genom åren varit ett återkommande begrepp inom såväl forskning, praktik som politik. I går invigdes en tvådagarskonferens i Malmö kring just kulturhustanken. En del handlar om att bekräfta verksamhet som redan görs. Annat handlar om att skapa kreativa möten och skapa nya roller för biblioteket. Begreppet kulturhus kan betyda mycket. […]

  Läs mer

 • Ny forskningsantologi om skolbibliotek

  Ny forskningsantologi om skolbibliotek

  BORÅS Forskningen kring skolbibliotek presenteras i en ny antologi från Högskolan i Borås. Den tar upp skolbibliotekets roll i förändrade landskap. Bland annat pekar den på att skolbiblioteken har en viktig funktion att motverka fördomar i sin läsfrämjande roll. Utgivningen av forskningslitteratur kring skolbibliotek på svenska har den senaste tiden varit liten. Samtidigt befinner sig […]

  Läs mer

 • Våga ta täten

  Våga ta täten

  BORÅS Långt ifrån alla tänker sig att de ska bli chefer när de pluggar till bibliotekarie. Karen Nowé Hedvall på Högskolan i Borås forskar kring ledarskap. Hon ser ett behov av att stärka kompetensen och intresset för att folk i biblioteksbranschen bättre ska kunna axla ledarskapet. Ett bra ledarskap är ett lyft för hela biblioteket. […]

  Läs mer

 • Tre frågor

  Tre frågor

  Margareta Lundberg Rodin Prefekt på Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås   Det sägs att det är få som vill jobba som bibliotekschef idag. Hur förbereder bhs de blivande bibliotekarierna på en eventuell chefsroll? ­– I hela den offentliga sektorn har det blivit allt svårare att rekrytera chefer. En del drar sig för personalfrågor eller budgetansvar, […]

  Läs mer

 • Om litteratur och om förändring på Mötesplats

  Om litteratur och om förändring på Mötesplats

  BORÅS Den 12:e upplagan av Mötesplats i Borås pågår just nu och två av torsdagens parallellseminarium handlade om förändring och om skönlitteraturens roll på biblioteken. Båda gav exempel på projekt runt om i landet, projekt som manar till eftertanke och fortsatt arbete. Framsidan har redan vid flera tillfällen berättat om projektet Synen på skönlitteratur på […]

  Läs mer

 • Mentorsprojekt

  Mentorsprojekt

  BORÅS Under fredagen var det upptaktsmöte på Högskolan i Borås för BHS mentorsskapprojekt 2012. Ett 40-tal förväntansfulla studenter mötte för första gången sina blivande mentorer för att bekanta sig med varandra och för att planera det gemensamma arbetet ett och ett halvt år framåt. – Åh vad roligt det ska bli. Det sa klick med […]

  Läs mer

 • Kort och gott – Skolbibliotekspaketet BHS

  Kort och gott – Skolbibliotekspaketet BHS

  Jobbar du inom skolan och funderar du på att kompetensutbilda dig är det hög tid att söka vårens kurser. Bibliotekshögskolan i Borås kommer att ha två fristående skolbibliotekskurser på vardera 7,5 högskolepoäng som båda ingår i en serie fortbildningskurser i Skolbibliotekspaketet. Kurserna har rubrikerna ”Skolbibliotek, informationssökning och lärande” och ”Skolbibliotek, IKT och nya medier”. – […]

  Läs mer