Bengt Källgren

 • Mer än ett rum

  Mer än ett rum

  Foto: Rebecca Hansson Bibliotek är en funktion inte en lokal. Jag promenerar runt på en ännu vårödslig strand och tänker på en kille som jag stötte på förra sommaren. Han var sådär 10 till 12 år gammal och satt på en filt på stranden och lånade ut sin pappas hela samling av Kalle Anka pocket, […]

  Läs mer

 • Kultur i Väst satsar på cheferna

  Kultur i Väst satsar på cheferna

  GÖTEBORG  Kultur i Väst satsar under 2013 på att fördjupa arbetet med ledarskap på bibliotek. Genom att lägga fokus på chefernas roll hoppas man kunna ge dragkraft åt en mer generell biblioteksutveckling. – Vi vill sätta fokus på ledarskapet för det är en del av verksamhetsutvecklingen. Har du inte chefen med dig är det risk att det bara […]

  Läs mer

 • Tid för ledarskap

  Tid för ledarskap

  Lena X är bibliotekschef sedan elva år tillbaka. Det är fikadags och jag sitter tillsammans med henne och större delen av personalen i lunchrummet på biblioteket. Det är snart dags att öppna och Lena berättar för mig att det egentligen är hennes stund i disken nu men att hon bytt pass för att jag skulle […]

  Läs mer

 • Ledare Framsidan nr 4 2012

  Ledare Framsidan nr 4 2012

  Ingen ska behöva ringa på dörren Bibliotek är lika med demokrati. Allt i biblioteket ska ta sin utgångspunkt i ett demokratiskt synsätt. Innehållet, verksamheten, arbetsformen allt ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och fria val. Detta är ju själva biblioteksuppdraget. För att lyckas med det uppdraget så krävs det fortlöpande uppmärksamhet på en rad faktorer, inte […]

  Läs mer

 • Ledare Framsidan 3 2012

  Ledare Framsidan 3 2012

  Värna om kärnuppgiften Jag sökte mig till bibliotekarieyrket för att jag ville jobba med innehållet i böckerna. Efter jobb både på förlag och i bokhandel så ville jag slippa det där ytliga säljtvånget och istället satsa min kraft på själva kärnvärdet, texten och budskapet, det litterära. Jag blev bibliotekarie. Fast min dröm om att vara […]

  Läs mer

 • Biblioteksfrågorna har hamnat i skuggan slås fast i ny rapport – Bengt Källgren på Kultur i Väst ger en kommentar

  Biblioteksfrågorna har hamnat i skuggan slås fast i ny rapport – Bengt Källgren på Kultur i Väst ger en kommentar

  GÖTEBORG Svensk Biblioteksförening släppte nyligen rapporten Verka samman. På drygt 60 sidor belyser man intresset för biblioteksfrågorna i de fem regionala biblioteksplanerna som skrevs 2010. Rapporten beskriver bland annat att biblioteksfrågorna har marginaliserats i Västra Götaland. Bengt Källgren, chef för Kultur och samhälle på Kultur i Väst, kommenterar en del av det som kommit fram […]

  Läs mer

 • Ledare Framsidan 1 2012

  Ledare Framsidan 1 2012

  Kulturen som friskvårdande kraft Kultur och hälsa är ett begreppspar som många gjort till sitt de senaste åren. Insikten om kulturens betydelse för hälsan har spridits både till beslutsfattare och personal inom sjukvård och omsorg. Som en följd av detta har många projekt startats för att pröva var och hur kultur kan fungera för att […]

  Läs mer

 • Digitala barn

  Digitala barn

  GÖTEBORG Under februari månads två första dagar finns ett 20-tal barnkonsulenter samlade på Kultur i Väst i Göteborg. Temat för dagarna är Digitala barn – digital delaktighet, utmaningar för framtidens barnbibliotek, och dagarna bjuder på ett blandat program med föreläsningar och kvällsmingel. Efter kaffe och frukostmacka inledde enhetschef och länsbibliotekarie Bengt Källgren onsdagen med att […]

  Läs mer

 • Ledare Framsidan 5 2011

  Ledare Framsidan 5 2011

  E-boken – en ren vinst för biblioteken E-böcker är inne, åtminstone som diskussionsämne, på bibliotek, hos förlag och hos debattörer. Rätt mycket mindre inne hos den läsande allmänheten som i de allra flesta fall väljer en vanlig bok före en e-bok. E-boken står bara för en eller ett par procent av den totala bokförsäljningen i […]

  Läs mer

 • Ledare Framsidan 4 2011

  Ledare Framsidan 4 2011

  Upplevelsernas palats – en omstart Nya roller för biblioteket efterfrågas och en av alla dessa är biblioteket som kulturarena. På många håll hörs detta rop men inte är det nytt precis. Vem minns inte mörknande höstkvällar framåt stängningsdags. Stolarna framställda och författaren som precis anlänt, lite lagom på snusen men det ska nog gå bra. […]

  Läs mer