Om Framsidan

Tidningen Framsidan ges ut av Kultur i Väst som är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Framsidan ska främja biblioteksutveckling genom att ge kunskap, inspirera, problematisera samt skapa dialog och debatt kring bibliotek och aktuella biblioteksfrågor.

Varje nummer kretsar kring ett specifikt tema. Vi tar även upp saker som händer i vår verksamhet, både i och utanför biblioteksvärlden. På vår sajt framsidan.net kan du förutom att ladda ner varje nummer som pdf, hitta unikt material som är kopplat till ett specifikt tema. Framsidan.net är också tänkt som en kanal för det lite snabbare nyhetsflödet, som helt enkelt kan fånga upp sådant som sker mellan våra tryckta nummer. Under vinjetten ”Framsidan på plats”, ökar vi också vår närvaro på det regionala biblioteksfältet genom att belysa i smått och stort sådant som händer ute på biblioteken.

Har du tips, tankar eller idéer är du alltid välkommen att höra av dig till redaktionen.