Bibliotek och yttrandefrihet

GÖTEBORG Frågan kring yttrandefrihet på bibliotek har varit debatterad i en rad olika sammanhang den senaste tiden. Kultur i Väst arrangerade tidigare i veckan en dag om yttrandefrihet i samarbete med Göteborgs stadsbibliotek och Svensk biblioteksförening. I hörsalen på Göteborgs stadsbibliotek diskuterades såväl sagostunder som kontroversiella föreläsare. Ett exempel kom från Deichmanske bibliotek i Oslo och fallet kring en föreläsning med Lars Vilks förra året. Bibliotekschef Kristin Danielsen sätter gränserna bortom sina egna åsikter och framhäver bibliotekets roll som en oberoende mötesplats för alla.

Läs mer

Yttrandefrihetens behov av kunskap

Oberoende bibliotek i Norge

Se hela dagen på Kultur i Västs Youtube-kanal:

Hur fri är friheten? Yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och bibliotekens demokratiska uppdrag

Text:

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@framsidan.net
031 - 333 51 25